دکتر  محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی  کشور بعد از ظهر روز یکشنبه، بیست و ششم اسفندماه (امروز) با هیئت همراه و با حضور دکتر ابراهیم یاسری، مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد بازدید کرد.