به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، زنگنه در جریان بازدید از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد گفت: منطقه پارس جنوبی علاوه بر اینکه قطب گاز و پتروشیمی است، می‌تواند برای گردشگری نیز نقش خوبی ایفا کند. مجموعه ای هم که بازدید کردیم یک نمونه گردشگری است و برای مردم بسیار خوب و مفید است و استقبال زیادی از آن شده است.

وزیر نفت افزود: کارکنان و خانواده هایی که در بخش دولتی و غیر دولتی در این منطقه فعال هستند باید برای زندگی دائم در منطقه، فضایی مناسب برای تفریح و اقامت داشته باشند همچنین از امکانات خوبی برخوردار باشند. ساخت این مجموعه در همین راستا قابل توجیه است.