جنگ شبانه دوشنبه، پنجم فروردین که قرار بود از ساعت ۲۱ در دهکده گردشگری دریایی پازارگاد برگزار شود، به دلیل شرایط نامساعد جوی از ساعت ۲۲ در سالن ورزشی چندمنظوره مهمانسرای پتروشیمی برگزار خواهد شد.

گفتنی است این جشن طبق برنامه های پیشین و با حضور هنرمندان مطرحی همچون حجت اشرف زاده در سالن ورزشی چندمنظوره مهمانسرای پتروشیمی اجرا خواهد شد.