با پایان یافتن سال ۹۷ و در آخرین شب اسفندماه، دهکده گردشگری دریایی پازارگاد با اجرای جشن تحویل سال برای مهمانان به استقبال سال ۹۸ رفت.

جشن تحویل سال در دهکده

جشن تحویل سال در دهکده گردشگری دریایی پازارگاد