نخستین جنگ شادی شبانه با حضور پرشور مهمانان دهکده گردشگری دریایی پازارگاد شامگاه شنبه، بیست و پنجم اسفندماه در ساحل این مجموعه تفریحی برگزار شد.

گزارش تصویری جنگ شادی در دهکده