استقبال شایسته با بالاترین ظرفیت از مسافران نوروزی

مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد گفت : تمام زیرساخت‌ها برای حضور مهمانان نوروزی در دهکده گردشگری پازارگاد در حال آماده شدن است و با بهترین و بالاترین ظرفیت از مسافران نوروزی میزبانی خواهیم کرد.