دهکده گردشگری دریایی پازارگاد در آستانه نوروز ۹۸

طبیعت بکر و آبی بیکران خلیج فارس، فرصتی مغتنم است برای زدودن خستگی از چهره سختکوشان صنعت و خانواده هایشان تا در خنکای نسیم دریا، دمی بیاسایند. به خود می بالیم که به عنوان یکی از متولیان ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی، سالیان متوالی افتخار میزبانی خانواده گرانقدر پتروشیمی را داشته ایم. با لطف خداوند […]